Så ska vi Lära för livet

Industridagen 2019 tar greppet om Livslångt lärande – och vi är fast beslutna om landa konkreta förslag för att kompetenshöjning ska gå från ord till handling. På plats under dagen möts en bredd av avgörande aktörer – företag, bransch- och arbetsgivarorganisationer, fack, politik, region, akademi och utbildning – för att tillsammans konkretisera lösningarna och ta ansvar för att de omsätts.

Förmiddagen fyller vi med framtidsspaning, lägesbilder från olika parter och goda exempel. Efter lunch kavlar vi upp ärmarna och konkretiserar lösningar under Sveriges största arbetsmöte. Stefan Löfven tar emot resultatet under eftermiddagen. Kvällen bjuder på minglande middag med fantastisk mat skapad av MatVärden med Gävleborgs främsta kockar.

Dag: 30 september
Tid: 09:30-17:00 (enklare frukost och registrering från 08:30, mingel och middag avrundas 19:30)
Plats: Göransson Arena, Sandviken (bussar går från Gävle Central på morgonen och i retur på kvällen)