Handlingsplan – Så ska vi Lära för livet Industridagen 2019

Årets Industridag är resultatinriktad. Temat är Lära för livet. Det handlar om dagens medarbetare, om effektiv samverkan för kompetenslyft. Vi jobbar tillsammans fram en skarp ”Lära för livet-plan” som på plats tas emot av statsminister Stefan Löfven. Det blir också inspel och utmaningar från bland andra Darja Isaksson, generaldirektör Vinnova, Helena Stjernholm, vd Industrivärden, Ibrahim Baylan, näringsminister, Björn Rosengren, vd Sandvik.

Digitalisering, nya affärsmodeller och global konkurrens ställer krav på hela samhället – arbetsmarknad, näringsliv och politik. Vi måste hänga med.

Det gäller framförallt den majoritet på arbetsmarknaden som är medarbetare redan idag, som jobbar för fullt, men som behöver lägga till ny kunskap. Hur gör vi det lättare att få till kompetenslyft? Vad behöver ändras och vad behöver vi tänka nytt kring? Hur skapar vi effektiv samverkan mellan alla aktörer? Det ska vi lösa på Industridagen!

Dag: 30 september
Tid: 09:00
Plats: Göransson Arena, Sandviken

Vill du veta mer om Industridagen? Klicka här!