Skriv ut

Program

MÅNDAG 22 OKTOBER

10.00 Inregistrering, kaffe och macka, lokal Musikalen, Linköping Konsert & Kongress
10:30 Socialstyrelsen och Linköpings kommun hälsar välkomna.
Moderator Lovisa Göransdotter leder oss genom dagen.
10:35 Volontärbyrån – Fånga engagemanget!
Marita Ghafouri, utbildningsansvarig på Volontärbyrån, berättar om hur engagemanget i Sverige ser ut idag och spanar in i framtiden för att se hur vi kan rusta oss för att fånga framtidens frivilliga. Volontärbyrån är en ideell verksamhet inom intresseorganisationen Forum – idéburna organisationer med social inriktning. Forum arbetar bland annat för att civilsamhället ska ses som en central del av samhällsutvecklingen såväl för demokratin som för välfärden. Volontärbyrån samarbetar med kommuner som vill stödja det lokala föreningslivet, med företag som vill uppmuntra sina anställda att engagera sig i ideella uppdrag på arbetstid och med ideella riksorganisationer där de bland annat skräddarsyr utbildningar. Volontärbyrån har mångårig erfarenhet av den ideella sektorns förutsättningar och av vad som motiverar och engagerar människor.
12:30 Lunch
13:30 Framgångsfaktorer- regional samverkan vid rekrytering av familjehem.
Elisabeth Melin, handläggare på SKL, föreläser om det stödmaterial som tagits fram i syfte att stimulera fler kommuner att starta gemensamma verksamheter som kan samverka vid rekrytering av familjehem. Lena Moseley, enhetschef vid Familjepoolen nordväst i Sollentuna, berättar om deras långa erfarenhet av samverkan med 6 kommuner för att nå fler familjehem och kontaktfamiljer. Kan samverkan minska sammanbrott och hur ser förankringsarbetet med kommunerna ut?
14:30 Fika
15:00 Hur kan bättre stöd till frivilliga lösa rekryteringsfrågan?
Gunilla Sundblad, förbundssekreterare på riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, RFS, berättar om deras arbete med att ta fram en metod för att förbättra arbetet med de lagreglerade frivilliga uppdragen. RFS vill inspirera kommuner, myndigheter och RFS lokalföreningar att tillsammans utveckla rekrytering, kompetensstöd, uppmuntran, mål och uppföljning för de lagreglerade uppdragen. Alla delar hänger ihop. Genom att bli bättre på att ge stöd till exempelvis kontaktpersoner, kontaktfamiljer och gode män ökar kvaliteten i insatsen, fler frivilliga stannar kvar i uppdragen, de blir själva goda ambassadörer och rekryteringsbehovet blir inte lika stort. Jeanette Byskén Henriksson, handläggare vid Patientnämnden Jönköpings län, ger oss sin bild av hur metoden kommit till användning i praktiken.
16:00 Moderator Lovisa Göransdotter summerar dagen.
18:15 Höstbuffé på Konsert & Kongress, lokal Backstage.
Avslutas 20:00.

TISDAG 23 OKTOBER

08:20 Moderator Lovisa Göransdotter inleder dagen.
08:30 Vilket intresse har allmänheten för att engagera sig i olika sociala insatser?
Har allmänhetens kunskap om de frivilliga lagreglerade insatserna ökat och vilket intresse finns bland allmänheten? Lyssna på Katrin Tonnes, kommunikatör på Socialstyrelsen, som berättar om den uppföljande SIFO-mätning som genomförts 2017 om intresset för att engagera sig i sociala insatser/uppdrag. Katrin kommer också att presentera Min insats, en kampanj som riktar sig till privatpersoner för att få fler att ta uppdrag hos kommunen, och hur kommande marknadsföringssatsningar ser ut.
09:00 Inspirationsföreläsning - hur anpassar du din kommunikation till sociala medier?
En spaning kring de fördelar och utmaningar som de digitala plattformarna innebär. Handgripliga tips blandas med konkreta exempel. Föreläsningen är en introduktion till eftermiddagens workshop. Sandra Gilén, kommunikationskonsult, Identx.
10:00 Fika
10:30 Workshop del 1 – Gör en kommunikationsplan!
I grupper skapar deltagarna en egen kommunikationsplanering via en förberedd checklista. Verktyget Delta online används och till hjälp finns en konkret checklista.
12:15 Lunch
13:15 Workshop del 2 – Gör en aktivitet för sociala medier!
Med hjälp av kommunikationsstrategin från föregående övning gestaltar och producerar varje grupp en kommunikationsaktivitet för en digital plattform, exempelvis Facebook.
14:15 Kort paus
14:25 Workshop del 3 – Redovisning
Ett axplock av de framtagna aktiviteterna redovisas av moderator för hela gruppen. Diskussion och reflektion.
14:45 Hämta kaffe och kaka
15:00 Så bryter vi mönster - en inspirationsföreläsning om hur vi fungerar när vi fattar beslut.
Henrik Fröjmark, vd på Rättviseförmedlingen, inspirerar oss hur vi människor fungerar när vi fattar beslut och hur vi kan använda den kunskapen till att öka mångfalden för att nå ut till nya målgrupper, tänka bredare kring vilka som är representerade i olika sammanhang och förbättra kvaliteten i arbetet. Rättviseförmedlingen är en ideell organisation helt utan vinstdrivande verksamhet, partipolitiskt och religiöst obunden. Rättviseförmedlingen hjälper projekt, organisationer, företag och medier att få fram fler än bara de givna namnen till sin urvalslista. Så att de aldrig mer ska kunna lägga ner pennan och säga “dom finns inte”. Rättviseförmedlingen menar att alla rådande föreställningar baserade på stereotyper är begränsande, oavsett vilka de gäller.
16:00 Avslutning av årets rekryteringskonferens!