Program

För att ladda ner en presentation: klicka på rubriken för föreläsningen (de rubriker som är blå har en nedladdningsbar presentation).

ONSDAG 10 MAJ

11:00 – 12:30 Registrering, mingellunch och besök på utställningen
12:30 – 12:45 Jubileets öppnande
12:45 – 13:10 Uroterapi – ursprung och utveckling
Birgitta Lindehall, Anna-Lena Hellström 
13:15 – 14:15 Sexuell dysfunktion hos kvinnor efter cancerbehandling 
Karin Bergmark, Gynekolog Göteborg 
14:15 – 14:55 Sexuell dysfunktion och rehabilitering hos män efter cancerbehandling 
Martin Hyleborg, Sjukskötare Urologmott Malmö 
14:55 – 15:15 Patienters upplevelse och orgasmförändring och ejakulationsförlust efter radikal prostatektomi 
Carina Danemalm Jägervall, Sexualrådgivare/ Uroterapeut, Sexualmedicinska mottagn Kirurgmottagningen Växjö
15:15 – 15:45 Fika
15:45 –16:15 Norska greppet – Förlossningsskador och förbättringsarbete inom förlossningsvården
Helena Andersen, Barnmorska Malmö
Cecilia Andersson, Barnmorska Malmö 
16:30 – 18:00 Årsmöte
19:30  Get Together Rådhuset

Parallellt program barn

13:15 – 14 :00 Enures och ADHD 
Bruno Hägglöf, Professor Umeå 
14:15 – 15 :00 Inkontinens hos barn - hur ser framtiden ut?  
Sören Rittig, Professor, överläkare och med dr Nefrologiskt-urologiskt team för barn och ungdom, Århus universitetssjukhus 
15:30 – 16:00 Ändtarmsstatus
Gunilla Flankegård, PNUT-enheten Linköping.


TORSDAG 11 MAJ

08:30 – 09:15 Köns/genusperspektiv på mag-tarmbesvär
Ida Björkman, Sjuksköterska Göteborg
09:15 – 10:00 Alternativa behandlingar vid UVI
Björn Wullt, Docent, urologi Helsingborg
10:00 – 10:30 Fika och utställning
10:30 – 11:15 Tarmfloran och olika sjukdomstillstånd
Robert Ceasar, Forskare Göteborgs Universitet
11:15 – 12:00 Övertänjd urinblåsa - en vårdskada orsakad av bristande rutiner och dålig övervakning
Eva Joelsson-Alm, specialistsjuksköterska, Med. Dr., Södersjukhuset och Karolinska Institutet, Stockholm
12:00 – 13:00 Lunch
13:00 – 13:45 Hattstugan ett värdigt demensboende på Gotland. Hur man kan arbeta med blåsa och tarm inom äldrevården.
Jane Lindell Ljunggren, Verksamhetschef Gotland
13:45 –14:45  KBT vid inkontinens
Liv Svirsky  Leg psykolog, leg  psykoterapeut , specialist i  klinisk psykologi STHLM KBT AB
14:45 – 15:15 Fika
15:15 – 15:45  Hjälpmedel och utveckling
Sveriges tekniska Forskningsinstitut
Catrin Lindblad, Göteborg 
15:45 – 16:30 Missbildningar i bäckenbotten - övergång från barn- till vuxenvård
Pernilla Stenström, Barnkirurg, Överläkare, Barnkirurgiska kliniken, SUS, Lund 
19:00 Kongressmiddag


FREDAG 12 MAJ

08:30 – 08:50 Ultraljud och bäckenbottenträning
Karin Holen, Uroterapeut, KK, Malmö
08:50 – 09:10 Smertetilstande i perineum,scrotum og  penis
Birthe Bonde, Uroterapheut, sjukgymnast & sexolog, Köpenhamn
09:10 – 09:20 Kateterfakta.nu
Märta Lauritzen Uroterapeut Stockholm
09:20 – 09:30 Reviderade riktlinjer för vård av patienter med analinkontinens
Meta Gylin
09:30 – 10:00 Fika 
10:00 – 12:00 Från man till människa 
Claes Schmit – Sara Lund

En underhållande och interaktiv inspirationsföreläsning om de normer och värderingar som styr våra liv och hindrar oss från att tänka logiskt.
Föreläsningen är en blandning av humor och allvar, fakta och fiktion, inspiration och erfarenhet, med det primära syftet att uppdatera och bredda vårt sätt att tänka. Och att våga reflektera över sig själv och andra – utan att döma.


Clae Schmit - Sara Lund
Foto: Linda Axelsson 

Ytterligare information: www.saralund.se 

12:00 – 12:30 Toiletting behavior among younger women in South of Sweden
Johanna Sjögren, Uroterapeut Malmö 
12:30 Enklare lunch to-go

Parallellt program barn

08:30– 09:30 Blås(dys)funktion hos njurtransplanterade barn
Lisa Sartz, Barnnefrolog, SUS, Lund

Med reservation för ändringar